دسته
منابع مرتبط با بهداشت عمومی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 18169
تعداد نوشته ها : 601
تعداد نظرات : 7
Rss
طراح قالب
بهنام حاتمي


کتاب جامع بهداشت عمومی (لینک دانشکده بهداشت)

کتاب حاضر که به عنوان منبع درسی و آزمون‌های علوم بهداشتی، پزشکی، دندانپزشکی و دوره های MPH با جلب همکاری بیش از 80 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در سه جلد، 14 فصل، 108 گفتار و 2356 صفحه تالیف گردیده است، چاپ چهارم آن به یاری خداوند منان، در نیمه اول سال 1396، منتشر خواهد شد.

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/236_2489_1484118755496_PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm

کتاب نوپدیدی و بازپدیدی بیماری‌ها و سلامت حرفه‌های پزشکی (4 جلد)

این کتاب به منظور تدریس در دوره های عالی بهداشت عمومی دستیاران بیماریهای عفونی، پزشکی اجتماعی و مدیرانِ معرفی شده جهت گذراندن دوره‌های عالی بهداشت عمومی، با همکاری بیش از سی نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تالیف گردیده و هم اکنون در دست بازنگری می‌باشد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary1/home/EMERGING_PICTURE.gif

کتاب جامع بهداشت عمومی (تعبیه شده در سایت Google)

کتاب حاضر که به عنوان منبع درسی و آزمون‌های علوم بهداشتی، پزشکی، دندانپزشکی و دوره های MPH با جلب همکاری بیش از 80 نفر از اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در سه جلد، 14 فصل، 108 گفتار و 2356 صفحه به شیوه جهادی و بدون دریافت یا پرداخت حق التالیف و سایر هزینه‌ها، به صورت مکتوب و الکترونیکی تالیف و منتشر گردیده است، هم اکنون منبع درسی و آزمون‌های تمامی دوره‌ها و گرایش‌های تحصیلی می‌باشد و چاپ چهارم آن به یاری خداوند منان، در نیمه اول سال 1396، منتشر خواهد شد.

https://sites.google.com/site/persiantextbookofpublichealth/textbook-of-public-health/public_health_index1-htm

کتاب دفاع بیولوژیک

تالیف این کتاب پس از وقایع ساختگی و سیاست بازی‌های 11 سپتامبر 2001 در آمریکا و تشکیل کمیته کشوری مقابله با بیوتروریسم، در سال 1381 با جلب همکاری اساتید دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور، صورت گرفت و طی سال‌های اخیر، در برنامه های نوآموزی و بازآموزی و کلاس‌های دوره های عالی بهداشت عمومی، به عنوان منبع درسی و آزمون‌ها مورد استفاده قرار گرفت و ویراست جدید آن نیز در دست بازنگری و تدوین، می‌باشد. 

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary3/bioterrorism/bioindex-htm

کتاب کاربردهای بالینی اپیدمیولوژی

تالیف این کتاب به طور همزمان با تدریس درسی تحت عنوان نحوه بررسی و کنترل همه‌ گیری‌ها برای دستیاران دوره MPHبیماریهای عفونی و پزشکی اجتماعی، از سال 1383 آغاز گردید و در سال 1388 به صورت مکتوب و الکترونیک، منتشر شد و علاوه بر آن در سال‌های اخیر در دوره های عالی بهداشت عمومی نیز تدریس شده است و هم اکنون در دست ویرایش و تجدید نظر می‌باشد.

نرم افزارهای محاسباتی سهل الوصولی ضمیمه این کتاب است که به منظور انجام تمرین‌های کلاسی و درک مطالب مرتبط با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و ازجمله اعتبارسنجی آزمون‌ها و ابزارهای تشخیصی قابل استفاده میباشد.

https://sites.google.com/site/applicationofepidemiology/clinical-epidemiology/index-clinical

کتاب اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری‌های عفونی

این مجموعه که ویراست اول آن حدود بیست سال قبل برای استفاده در محیط DOS در شبکه HBI معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، تالیف و طراحی گردید و از طریق دو عدد دیسکت برای استفاده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ارسال شده است، به عنوان منبع درسی و آزمون‌های درس اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع در ایران مورد استفاده قرار گرفته و در واقع اساس بسیاری از مباحث مندرج در چاپ‌های مختلف کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، کتاب جامع بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماریها و ... را تشکیل میدهد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary7/mph_class/clinical_epidemio_inf-htm
Clinical Epidemiology of Infectious Diseases

کتب پزشکی نیاکان، تاریخ پزشکی و فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

شامل قانون در طب ابن سینا به سه زبان، کتاب الحاوی و کتب فارسی زکریای رازی، مروری بر پزشکی نیاکان، هدایت المتعلمین، ابنیه، مجموعه آثار حکیم جرجانی نظیر ذخیره خوارزمشاهی، اغراض طبی، یادگار، خُفیّ علائی و همچنین مخزن الادویه و بسیاری از منابع دیگر تحت عنوان بسترهای پژوهشی پزشکی نیاکان، آماده گردیده است.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary6/index-traditional
کتاب بیماری‌های عفونی مندل 2015   

 با لمس تصویر جلد کتاب مندل بر صفحه موبایل یا تبلت و یا کلیک چپ موس، بر روی آن در لپتاپ یا دسکتاپ، فهرست  فصول 324 گانه ظاهر میشود و لذا با لمس یا کلیک شماره هریک از فصل‌های کتاب در سمت چپ فهرست، مبحث مربوطه بر صفحه مانیتور، ظاهر میشود و در این مرحله میتوانید از قابلیت خواندن، جُست و جو و پرینت فایل آکروباتی که در پیش  رو دارید استفاده نمایید. 
توضیح این که به منظور افزایش سرعت پردازش، حجم هر یک از فایل‌ها به نصف اندازه واقعی کاهش داده شده و از کیفیت تصاویر، قدری کاسته شده است.
https://sites.google.com/site/mandell20151/
 کتب مرتبط با تاریخ، فرهنگ و پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
1 ـ خدمات متقابل اسلام و ایران۝ 2 ـ پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران۝ 3 ـ تاریخ پزشکی ایران و جهان اسلام۝ 4 ـ دویست مقاله مرتبط۝ 5 ـ پزشکی در دوران صفویه۝
https://sites.google.com/site/islamicculturecivilization/islamic-culture-civilization-index
 

          انتظار میرود روحانیون معظم و طلاب علوم دینی به عنوان متولّیان و حافظین حدود و ثغور باورهایعقیدتیِ گروههای اجتماعی مختلف، پس از مطالعه کتاب و بهره گیری از نظرات مشورتی متخصصین دانشگاههای علوم پزشکی، قادر باشند:

 ١ ـ عامل مولّد ایدز را به عنوان نوعی ویروس مُسری و ابتلاء به این بیماری را نوعی ناآگاهی بهداشتی، معرفی کنند و عواملی نظیر فقر، بی خانمانی، بیکاری و عدم تقیّد به اصول عقاید توحیدی را به عنوان عوامل زمینه ساز گسترش ایدز، مورد تاکید قرار دهند.

 ٢ ـ ازدواج به موقع در سایه دارا بودن شغل شرافتمندانه را مهمترین راه جلوگیری از گرایش به فحشاء و ابتلاء به ایدز معرفی نمایند.

 ٣ ـ مردم را علاوه بر حقوق اجتماعی، با حقوق اقتصادی نیز آشنا کنند تا زمینه برای تکاثر ثروتهای بادآورده، نامساعد و جهت اجرای عدالت اجتماعی، اشتغال به کار مولّد و ازدواج به موقع و حفظ، ارتقاء و اعاده سلامتی، مساعد و مهیّا گردد (سلامت به اقلیم آسودگیست ـ حکیم نظامی ـ) (بخشی از پیش‌گفتار). 

https://sites.google.com/site/kermanshahhivcong/aids-ebook/aids-htm
هرچند کتاب حاضر، در سال 1382 تالیف شده است ولی حاوی پیام‌هایی است که با گذشت زمان، کهنه نشده و در صورتی که جدی تلقی می‌شد راهگشا و سازنده می‌بود!  
 

طی 30 سال گذشته راهبردهای جهانی برای کنترل بیماری های غیر واگیر شامل کنترل سیگار، بهبود رژیم غذایی، فعالیت بدنی، کاهش مصرف الکل و برنامه اجرایی آنها از سال 2013 – 2008 برای کنترل عوامل خطر توسط سازمان جهانی بهداشت به دولت وقت، توصیه گردید و به امضای آنان رسید .مقامات بهداشتی ایران طرح توصیه شده را پذیرفته و راهبردهای توافق شده را در پنجمین طرح توسعه 4 ساله و نقشه جامع علمی کشور ادغام کردند .

در این بخش گزارش بیماری های غیر واگیر ، جوانب کلی برنامه های کنترل بیماری های غیرواگیر که بر طبق خط مشی ها و استراتژی های بالا دستی می باشد، به صورت خلاصه بیان میشود. ضمنا در این مجموعه، به برنامه‌ها و طرح های ادارات تابعه مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر نیز اشاره خواهد شد . 
https://sites.google.com/site/guidelinesncdiran/programs 


آدرس کانال تلگرام کتب الکترونیک موجود در این سایت: https://telegram.me/drhatamibooks 

به کوشش: دکتر حسین حاتمی     Activities 
دسته ها :
سلامت معنوی با الهام از رهنمودهای قرآنی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

با عرض سلام 

صبح بسیار زیبای روز چهارشنبه، بیست و هفتم بهمن ماه 1395 شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت.

آیاتی از کتاب الله، بدرقه راه امروزمان:

بعضی از ویژگی های مومنین و سبک زندگی معنوی در قرآن کریم: (افزون بودن مضرات مُسکرات بر منافع آنها، نگاه ویژه خداوند به بخشش یکدیگر، لزوم تفکر و تعقل و تحقیق در رهنمودهای الهی در امور دنیوی و اخروی و همکاری، همیاری و حمایت از افراد بی سرپرست و پرداختن به اصلاح امور آنان)

سوره بقره، آیات 219 تا 223

یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَ یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَٰلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَیْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ﴿٢٢٠  

* ای پیغمبر در جواب پرسش مربوط به حُکم شُرب خَمر و بُردوباخت، بگو: اقدام به هر یک از آنها از سویی به منزله انحراف شدید از راه صواب است و از سوی دیگر زیان‌هایی نیز به همراه دارد، ولی زیان گناه مورد اشاره به مراتب بیش از منفعت آنهاست.

* و نیز سؤال می‌کنند که چه چیزی در راه خدا انفاق کنند و ببخشند؟ بگو: خود ”عفو و بخشش“ را انفاق کنید! یعنی این که از خطاهای قابل گذشت یکدیگر بگذرید، همدیگر را ببخشید و در کنار هم جامعه ای مملو از صلح و صفا و عاری از تنش‌های مختلف را داشته باشید.  خداوند منان، آیات خود را به این روشنی و وضوح برای شما بیان می‌کند تا در مورد آن‌ها تحقیق کنید و بیندیشید (تفکر) و پس از تحقیق، این رهنمودها که اصول و مبانی  سبک زندگی معنوی هستند را بپذیرید و در امور دنیوی و اخروی به کار بندید.

* و سؤال می‌کنند که با یتیمان، چگونه رفتار کنند؟ بگو: بهتر است در امر اصلاح حال و مصلحت مآل آنها بکوشید و همچون یک برادر دینی، آنها را تحت حمایت خود قرار دهید و با آنان معاشرت نمایید و در پیشگاه خدایی که بر فساد و صلاح شما آگاه است به اصلاح امور آنان  بپردازید و در شرایطی که مورد لطف خدا قرار گرفته و موانع و سختی‌های پیش روی شما برداشته شده است در پیشگاه خداوند توانا و دانا موجبات رشد و تربیت آنان را فراهم نمایید.

با عنایت به درس های آموزنده این آیات شریفه، از پیشگاه الهی مسئلت می نماییم:

* آفریدگارا! ای قادر متعال! از پیشگاه کبریائیت درخواست می‌کنیم در سبک زندگی معنویمان به ما کمک کنی تا همواره از هرگونه رابطه اقتصادی ای که به معنی بُرد و باخت طرفین و انحراف از جاده کسب حلال است بپرهیزیم.

* خداوندا! چنان تواضع و گذشت و جوانمردی ای مرحمت فرما تا خطاهای قابل بخشش یکدیگر را نادیده گرفته با تمسک به این آیات شریفه در واقع «بخشش» را به یکدیگر هدیه کنیم و موجبات امنیت فردی و اجتماعی و رضایت ذات اقدست را فراهم  نماییم.

* بارالها! به ما کمک کن تا در صورتی که دخالت در زندگی و  امور اقتصادی فرد یا افراد بی سرپرستی در مسیر زندگی ما قرار گرفت، در پیشگاه خودت و آنگونه که راهنمایی فرموده ای از آنان حمایت نموده موجبات رشد و ترقی آنها را فراهم نماییم (صفحه اصلی کتب الکترونیک ).

دسته ها :
سلامت معنوی با الهام از رهنمودهای قرآنی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

با عرض سلام 

صبح بسیار زیبای روز سه شنبه، بیست و ششم بهمن ماه 1395 شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت

آیاتی از کتاب الله، بدرقه راه امروزمان:

بعضی از ویژگی های مومنین و سبک زندگی معنوی در قرآن کریم: (تاکید بر حقانیت قصاص از یک سو و اشاعه بخشش به منظور جلوگیری از قتل بیش از یک انسان از سوی دیگر و واگذاری نظارت اجرایی بر عهده خردمندان و تاکید بر امر تقوا)

سوره بقره، آیات 178تا 179

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِن رَّبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴿١٧٨ وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩

* در آن زمان که در نزاع‌های فردی اگر یکی از طرفین به قتل می‌رسید اعضاء خانواده مقتول، سعی می‌کردند حتی یک نفر از اعضاء خانواده یا طایفه قاتل را زنده نگذارند و خانواده قاتل نیز تحت چنین شرایطی به اقدامات تلافی جویانه متقابلی می‌پرداختند و بدینوسیله نزاع فردی، تبدیل به اختلافات خانوادگی و قبیله ای می‌شد و در طول زمان، عده کثیری به قتل می‌رسیدند، این آیات که تکامل یافته آیات مندرج در کتب آسمانی پیشین است نازل گردید و ضمن تایید و بلکه تاکید بر این که اگر انسانی به دست انسان دیگری کشته شود حقُ الناس و حقُ الهی حادث می‌گردد و به خانواده مقتول، اجازه داده میشود به منظور گرفتن حق خود و فروکش حس انتقامجویی افراطی، تلافی به مثل کنند و حق الناسرا احقاق نمایند و در عین حال، خداوند منان راه منصفانه و منبعث از اشتراک عقیدتی و برگرفته از عواطف پاک  انسانی ای را هم ارائه میدهد و از حقُ الله می‌گذرد تا بلکه به جز آن یک نفر انسانی که به قتل رسیده است فرد دیگری به قتل نرسد و آن دریافت و پرداخت دیه است که با توافق طرفین و پذیرش خانواده مقتول، تحقق می‌یابد. این واقعیت‌ها در آیات زیر و برخی از آیات دیگر قرآن خطاب به اهل ایمان، به وضوح بیان شده است:

* بر شما حکم قصاص کشتگان، چنین معین گشته که مرد آزادی را در مقابل مرد آزاد و بنده ای را به جای بنده و زنی را به جای زن، بتوانید قصاص کنید ولی اگر خانواده مقتول از حق خود چشم پوشی کند و از قتل یکی  دیگر از برادران دینی خود بگذرد و به دریافت دیه، اکتفا نماید، دست به اقدام پسندیده ای زده است و خداوند نیز تحت چنین شرایطی این روند را پسندیده، با تخفیف کامل از حق خود می‌گذرد و در واقع از حقُ الله، صرفنظر میکند ولی بر این واقعیت تاکید می‌نماید که کسی نباید با برداشتهای احساسی و یا سوگرایانه ای این احکام روشن را تفسیر به رای کند و به گونه دیگری اقدام نماید! چون در این صورت موجبات نارضایتی و خشم آفریدگار توانا را فراهم خواهد کرد و خداوند منّان در پایان این آیه، نظارت بر این امر را بر عهده خردمندان و روشنفکران جامعه گذاشته و می‌فرماید: حکم قصاص برای حفظ حیات شما مقدر شده است تا از قتل‌های بعدی بپرهیزید.

با عنایت به درس های آموزنده این آیات شریفه، از پیشگاه الهی مسئلت می نماییم:

* آفریدگارا! به ما چنان توفیقی مرحمت فرما تا در سبک زندگی معنویمان و در سایه معنویت و سایر آموزه های قرآنی، چنان بصیرت و بردباری و مهرورزی ای را کسب کنیم که قادر به تحمل عقاید مخالف و صبور و بردبار بوده و از واکنش‌های فوری منجر به تصمیم گیری‌های احساسی و انتقامجویانه بپرهیزیم و اگر نزاعی رخ داد، هرگز در جایگاه قاتل یا مقتول، قرار نگیریم.

* خداوندا! توفیق بخششِ جفاکاران و تنبیه آنان بوسیله بخشش و نه انتقامجویی را به ما مرحمت فرما تا بلکه این خصلت نیک در جامعه ما و در نسل‌های بعد از ما به گونه ای نهادینه شود که دیگر خشم و کینه و نفرتی باقی نماند و جهانی مملو از مهرورزی و نوع دوستی،  در انتظار نسل‌های بعد از ما باشد (صفحه اصلی کتب الکترونیک ).

دسته ها :
سلامت معنوی با الهام از رهنمودهای قرآنی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

با عرض سلام 

صبح بسیار زیبای روز دوشنبه، بیست و پنجم بهمن ماه 1395 شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت

آیه ای از کتاب الله، بدرقه راه امروزمان:

بعضی از ویژگی های مومنین و سبک زندگی معنوی در قرآن کریم: (دین باوری به عنوان اندیشه توحیدی، نیکی به پدر، مادر، نزدیکان، کودکان بی سرپرست و نیازمندان، به عنوان عمل صالح و حُسن گفتار و برقراری بهترین ارتباط‌های کلامی به عنوان کلام نیکو و ارتباط دایمی با خداوند به وسیله نماز و ارتباط با انسان‌های نیازمند، به وسیله زکات به منظور پشتیبانی دایمی از اندیشه های توحیدی، عمل صالح و کلام نیکو )

سوره بقره، آیه 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُمْ وَ أَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣

خداوند منان از یک طرف در بسیاری از آیات قرآن بر اصل عدم تفاوت بین پیامبران الهی و رسالت آنها و از طرف دیگر بر لزوم ایمان داشتن مسلمانان به محتوای کتب آنان اشاره و بلکه تاکید نموده و در این آیه نیز چندین اصل اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی را ابلاغ فرموده که هرچند خطاب به بنی اسرائیل است ولی صرفا منحصر به آن قوم نمی‌باشد و در واقع بخشی از نقشه راه و اصول و مبانی سبک زندگی معنوی همه دین‌باوران می‌باشد:

به یاد آورید هنگامی را که از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدا را نپرستند و به پدر و مادر، خویشان، یتیمان و فقیران، نیکی کنند و به زبان خوش با مردم تکلّم نمایند و نماز را برپا دارند و زکات علم و مال و هستی خود را بپردازند ولی بسیاری از آنان به آن عهد و پیمان سرنوشت ساز، پشت کردند و عهد خود با خدا را شکسته و روی گردانیدند و تنها عده کمی به عهد خود وفا نمودند.

با عنایت به درس های آموزنده این آیه شریفه، از پیشگاه الهی مسئلت می نماییم:

* آفریدگارا! ضمن توفیق عبودیت و درک هرچه بیشتر نقش و اهمیت اصل یکتاپرستی، از پیشگاه کبریائیت درخواست می‌کنیم توفیق وفای به عهد و ادای احترام و خدمت به والدین که وسیله و مکمل آفرینش ما هستند و احسان به خویشان و نزدیکان را  در کنار احسان به والدین، مرحمت فرمایی.

خداوندا! به گونه ای بر وسعت شعاع ایمان و احساس وظیفه انسانی ما بیفزا تا علاوه بر ”احسان به والدین“ و نزدیکان، تا زمانی که اختلاف طبقاتی و فقر و نیازمندی وجود دارد ضمن برنامه ریزی اساسی به منظور ریشه کنی آن به قشر نیازمند جامعه نیز احسان نماییم و زمین و زمان را به یاری خودت، سرشار از نیکی‌ها و مهرورزی‌ها کنیم (صفحه اصلی کتب الکترونیک ).

دسته ها :
سلامت معنوی با الهام از رهنمودهای قرآنی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

با عرض سلام 

صبح بسیار زیبای روز یکشنبه، بیست و چهارم بهمن ماه 1395 شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت

آیاتی از کتاب الله، بدرقه راه امروزمان:

بعضی از ویژگی های مومنین و سبک زندگی معنوی در قرآن کریم: (گرایش هرچه بیشتر به اصل توحید و نیکی به پدر و مادر و دعا در حقّ والدین در دوران سالخوردگی و ناتوانی آنان و توفیق خدمت )

سوره بنی اسرائیل، آیات 23 و 24

وَ قَضَىٰ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا ﴿٢٤﴾

* پروردگارت چنین مقدّر کرده است که با اعتقاد به اصل توحید، جز او را نپرستی و به پدر و مادر خود نیکى کنی و هرگاه یکى از آنان یا هر دو به سنین سالخوردگی رسیدند و تو را به زحمت انداختند هرگز به آنان جسارت نکنی، بر سرشان فریاد نزنی و پرخاش ننمایی و با نرمی و شایستگی و فروتنی با آنان ارتباط کلامی برقرار کنی و گفت و گو نمایی و چتر حمایتی و مراقبتی محبت آمیز خودت را متواضعانه و با احساس و اظهار کوچکی هرچه تمام تر برای وجود شریفشان بگستری و بالهای خدمت رسانیت را نه بر سر آنها بلکه زیر پا و تن آنان فرودآوری و باز کنی تا در عین حال که محبت می ورزی تصور نکنی در حق آن ها لطف کرده ای! بلکه برعکس بر این باور باشی که توفیق انجام وظیفه مهمی برایت حاصل گردیده و به افتخار بزرگی نائل شده ای و سپس در چنین لحظه باشکوهی که به عنوان یک انسان خداباور، به واسطه انجام وظیفه نسبت به پدر و مادر، از همه زمان‌ها به خدا نزدیکتر شده ای دست به دعا بردار و بگو پروردگارا به پاس زحماتی که برای من کشیده اند و از شیره جانشان برای پرورشم و از محبت و مراقبت و بهترین ساعات عمر گرانبهایشان برای آموزش و تربیتم صرف کرده اند، آنان را مورد رحمت خویش قرار بده.

با عنایت به درس های آموزنده این آیات شریفه، از پیشگاه الهی مسئلت می نماییم:

 * آفریدگارا! جلوه های جمالت را در نظام هستی و در آمد و شد منظم شب و روز و در شادابی و طراوت گل‌ها و گیاهان و در نظم موجود در ارگان‌ها و تک تک سلول‌های  وجودمان مشاهده می‌کنیم و جز تو کسی را نمی‌ پرستیم.

* خداوندا! ای آن که مهم‌ترین اصل دین باوری، یعنی توحید را در کنار نیکی به پدر و مادر، قرار داده ای! و در این امر بخصوص، منطق را مجاور و همانند عاطفه مقدّر فرموده ای! از پیشگاهت درخواست می‌کنیم؛ توفیق خدمت به والدین سالخورده مان را به ما مرحمت فرمایی و چنان صبر و حوصله و توان و تحمّلی عنایت کنی تا با تمام وجودمان در خدمت آنان باشیم.

* پروردگارا! کمکمان کن تا اهمیت و قداست پدر و مادر بودن را به بهترین شکل ممکن، درک کنیم و برای فرزندانمان پدران و مادران شایسته ای باشیم و آنان نیز با نسل بعد از خودشان چنین کنند (صفحه اصلی کتب الکترونیک ).

دسته ها :
سلامت معنوی با الهام از رهنمودهای قرآنی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

با عرض سلام 

صبح بسیار زیبای روز ‌شنبه بیست و سوّم بهمن ماه 1395 شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت

آیاتی از کتاب الله، بدرقه راه امروزمان:

بعضی از ویژگی های مومنین و سبک زندگی معنوی در قرآن کریم: (پشت کردن به سران گمراهی و مظالم اجتماعی و اندیشه های کفرآمیز، جمع شدن حول محور توحید، کسب آگاهی‌های گوناگون و برگزیدن صحیح ترین و مفیدترین آنها)

سوره زمر، آیات 17 و 18

وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَـٰئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَـٰئِکَ هُمْ أُولُوالْأَلْبَابِ ﴿١٨

* از آن جا که طاغوت به معنی خودرای، سرکش، تحمیل کننده عقیده و اندیشه و صلب کننده آزادی و حقوق انسان‌ها است و بعضی از مصداق های آن شامل کاهن، سران گمراهی، انسان‌های سرکش و  نفس طغیانگر، می‌باشد لذا تا اندیشه انسان از  اوهام کفرآمیز و سلطه طاغوت پاک نشود، ایمان بخدا در آن تجلّی و تحرّک و پیوستگی نخواهد داشت و به همین دلیل است که خداوند منان، ضمن برشمردن برخی از صفات و ویژگی‌های خردمندان بر این واقعیت تاکید می‌فرماید که آنان که برای همیشه به طاغوت و  افکار و اوهام طاغوتی، پشت کرده و ضمن طلب مغفرت و اظهار پشیمانی کامل به پیشگاه الهی بازگشته و تحت لوای رهنمودها، آموزه ها و الطاف بی‌کران او قرار می‌گیرند  شایسته بشارت و دریافت مژده رحمت الهی هستند.

* ضمنا با توجه به این که خداوند منان، با لطف و عنایت خود، محدودیتی جهت دریافت اطلاعات مختلف، قائل نشده است خطاب به پیامبر خود می‌فرماید: همه انسان‌ها را به لطف و رحمت بی‌کران خداوند منان بشارت ده و به آن دسته از انسان‌هایی که همه سخنان را می‌شنوند ولی صحیح ترین و منطقی ترین آنها را با بهره گیری از نیروی تفکر و تعقل، برمی‌گزینند و به اندیشه، بیان و عمل نیک تبدیل کرده و در واقع، به نیکوترین آن‌ها عمل می‌کنند نیز مراتب رضایت حق را اعلام کن! زیرا اینان همان خردمندان و اندیشمندانی هستند که در سایه الطاف ویژه الهی، نقشه راه را درک کرده و شیوه های سبک زندگی معنوی را آموخته اند.

با عنایت به درس های آموزنده این آیات شریفه، از پیشگاه الهی مسئلت می نماییم:

* آفریدگارا! از پیشگاه کبریائیت درخواست می‌کنیم، راه اجتناب از طاغوتِ منیّت‌ها، خودپسندی‌های مخرّب، شخص پرستی‌ها، شخصیت پرستی‌ها و کُرنش شرک آلوده شخصیت‌ها را برای ما هموار فرمایی و توفیق مطالعات جامع و دانش اندوزی و قدرت تجزیه و تحلیل و درک آن‌ها با انتخاب بهترین اقوال و تبدیل بهترین دانش‌ها به نیک ترین پندارها، گفتارها و کردارها را به ما مرحمت فرمایی و در این مسیر، توان تحمّل ناملایمات و عقاید مخالف را  نیز عنایت کنی تا همگی دست به دست یکدیگر داده به ساماندهی امور فردی و اجتماعی بپردازیم و در راستای ”جهانی شدن توحیدی“ قدم برداریم.

* پروردگارا! به ما توفیق تلاش، پشتکار و شکیبایی هرچه بیشتر و به مسئولین و نمایندگانمان توفیق جبران مافات و ساماندهی اموری که هنوز در راستای رضایتت قرار نگرفته است را مرحمت فرما ... (صفحه اصلی کتب الکترونیک ).

دسته ها :
سلامت معنوی با الهام از رهنمودهای قرآنی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

با عرض سلام 

صبح بسیار زیبای روز بیست و دوم بهمن ماه 1395 شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت

سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مبارکباد

آیاتی از کتاب الله، بدرقه راه امروزمان:

سوره زمر، آیات 9 و 10

بعضی از ویژگی های مومنین و سبک زندگی معنوی در قرآن کریم: (نابرابری فتنه انگیزی و ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و ... و نیز ترغیب به خردگرایی و کسب آگاهی های انسان ساز)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوالْأَلْبَابِ﴿٩ قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَـٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿١٠

آیا آن کس که شب و روز مشغول برنامه ریزی و اجرای توطئه ها و فتنه گری‌های مخرب علیه جان و خِرَد انسان‌ها است و همواره به کُفر و عصیان، اشتغال دارد قابل مقایسه با کسی است که عالَم را محضر خدا می‌داند و شب و روز و در تمامی حالات ممکن، به عباداتی نظیر: نماز، تفکر، تعقل، تدبر، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های انسان‌ساز، مشغول است و در عین حال که در فضایی مملو از رحمت و مهرورزی خداوند منان غوطه ور است از حساسیت حسابرسی الهی نیز بیمناک می‌باشد، قابل مقایسه و همانند است؟ آیا این دو مسیر متضاد را صرفا تحت تاثیر عوامل ارثی و خانوادگی، در پیش گرفته اند؟ یا نابخردی و خردمندی و ناآگاهی و آگاهی؟. بدون شک، گروه دوّم که به صیرورت الی الله مشغولند، همان خردمندان آگاهی هستند که به مصداق بیت عارفانه: ((جان نباشد جز ”خبر“ در آزمون     هرکه را افزون خبر، جانش فزون)) راه راست را آگاهانه و تحت تاثیر پژوهش و آگاهی کاملی انتخاب کرده و به سرمنزل مقصود نیز میرسند.

* ای پیامبر! این پیام را نیز ابلاغ کن و خطاب به انسان‌هایی که دارای عقاید توحیدی هستند و ایمان آورده اند بگو در پیشگاه پروردگارتان پرهیزگار باشید، تا در زندگی دنیوی و اخروی خود موفق و پیروز باشید و این اصل مهم را نیز بدانید که زمین خدا بسیار پهناور است و لذا اگر در مکانی حفظ ایمان و تقوی و زندگی خداپسندانه را مشکل یافتید به شهر و دیاری دیگر کوچ کنید و در مصائب وارده،‌ شکیبا باشید تا از پاداش بی‌کران و غیرقابل محاسبه الهی برخوردار گردید.

با عنایت به درس های آموزنده این آیات شریفه، از پیشگاه الهی مسئلت می نماییم:

* بارالها! ای آن که به خِرَدورزی و مطالعه و پژوهش و علم اندوزی، اصالت بخشیده ای! ما را در زمره خردمندانی که راه انسانیت را برگزیده و با تلاش شبانه روزی به آبادانی زندگی خود و سایر افراد جامعه، می‌پردازند، قرار بده تا امنیت اجتماعی را با عدالت‌خواهی و  عدالت‌گستری و رفتار صادقانه و سنجیده خود به گونه ای تامین نماییم که همه انسان‌ها اعم از موافقین و مخالفین توحید و نبوت در سایه احساس امنیت حاصله به زندگی خود ادامه دهند. زیرا بدون شک، با ارتقای آگاهی های علمی و اجتماعی، همه انسان ها سرانجام حول محور مقدس توحید، جمع خواهند شد.

* آفریدگارا در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به ما کمک کن تا در باقیمانده عمرمان در راستای آرمان‌های تحقق نیافته شهدای انقلاب قدم برداریم و کم کاری‌ها و کج اندیشی‌هایمان را جبران کنیم ... (صفحه اصلی کتب الکترونیک ).

دسته ها :
سلامت معنوی با الهام از رهنمودهای قرآنی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

با عرض سلام 

صبح بسیار زیبای روز پنج شنبه، بیست و یکم بهمن ماه 1395 شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت

آیاتی از کتاب الله، بدرقه راه امروزمان:

بعضی از ویژگی های مومنین و سبک زندگی معنوی در قرآن کریم: (آگاهی نسبت به وجوه افتراق مومن از مُفسد و پرهیزگار از فاجِر و مطالعه و پژوهش در قرآن به عنوان منبع و وسیله تدبّر و تذکّر خردمندان)  

سوره صاد، آیات 28 و 29

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ ﴿٢٨ کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَکٌ لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُولُوالْأَلْبَابِ ﴿٢٩

* آیا ارزش معنوی و اجتماعی افراد مومن درستکار، همانند کسانی است که با ارتکاب مفاسد اقتصادی، اجتماعی ... و اخلاقی، امنیت زمین و زمان را بر هم می‌زنند و ضمن تضییع حقوق دیگران سدّ راه عدالتخواهی و  عدالت گستری نیز هستند؟ و آیا ارزش پرهیزگاران، همانند فاسقان و بدکاران است؟

* آیا معیار و میزان دقیق و عادلانه ای برای اینگونه مقایسه ها و سنجیش ها و قضاوت صحیح نمی‌خواهید؟

* قرآن به عنوان کتاب پرمحتوایی که بر محمد (ص) نازل شده است معیار و میزان قضاوت صحیح در مورد حق از باطل و ”صالح“  از ”مُفسد“ و ”پرهیزگار“ از ”فاجر“ است. این کتاب منبع معتبری است برای مطالعه، پژوهش و تدبّر و تذکّر خردمندان و عرفان  پژوهان.

با عنایت به درس های آموزنده این آیات شریفه، از پیشگاه الهی مسئلت می نماییم:

* آفریدگارا! ای قادر متعال! ای آن که تدبرّ و تعقل را ـ و نه تقلید کورکورانه و جبر و تحمیل خانوادگی را ـ ملاک دین باوری و رفتار نیک را به عنوان معیار سنجش ایمان، تعیین فرموده ای و فسق و فجور را زائیده بی ایمانی و هرگونه فسادی را حاصل اینگونه انحرافات دانسته  ای! ما را در سایه تلاش و پشتکار و پایداری و شکیبایی و تکیه بر قدرت لایزال خودت، جزو خردمندان تذکّر پذیر، قرار بده تا با مطالعه و تدبّر در آیات قرآن و رمز گشایی اصول و مبانی سبک زندگی معنوی مندرج در آن‌ها قادر به تشخیص و تفکیک این صفات متضاد و انتخاب نیکوترین صفات و صحیح ترین راه ها باشیم.

پروردگارا! کمکمان کن تا در راه عدالت گرایی، عدالت پیشگی و عدالت گستری، تلاش نماییم.

دسته ها :
X